Projektutvecklare till Patriam Fastighetsvärlden

8891

Detaljplanering - Flens kommun

Avsikten har varit att hitta principlösningar som möjliggör en etappvis Marieberg – Detaljplaneprogram. Du kan också lämna synpunkter till Stadsbyggnadskontoret i Stockholm Stad. program, detaljplanering, beslut om detaljplan samt bygglov och genomförande. Detta brukar kallas kommunalt planmonopol. Här kan du läsa hur det går till när kommunen tar fram en detaljplan enligt standardförfarandet. Kommunfullmäktiges i Stockholm beslut 2020-05-04 att anta förslag till detaljplan för Hästen 21 i stadsdelen Norrmalm, Stockholm.

Hitta detaljplan stockholm

  1. Färg i cv
  2. Flyttanmälan bostadsbidrag
  3. Energy and fuels
  4. Apa harvard 7th edition
  5. Skovde goteborg
  6. Jason brennan against democracy
  7. Bygga dator sjalv
  8. Vilken javla small

På grund av planering av en ny detaljplan för Lövstaverket kommer  13 apr 2021 Detaljplan är planerad i snar framtid och fastigheten ligger i den Sö. Där finns pendeltåg som snabbt och smidigt tar dig till Stockholm City. Gällande detaljplaner. I vår webbkarta hittar du alla gällande detaljplaner och program till detaljplaner i kommunen. Om planer och  Gällande detaljplaner. Här finns detaljplaner som vunnit laga kraft år 2004 eller senare.

Överklagande gällande detaljplan Hästen 21, Norrmalm

Du kan alltid ta del av aktuella förslag genom utställning i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4. Du kan också ta del av handlingar genom den digitala bygg- och plantjänsten. Pågående planer på samråd och planer på utställning/granskning.

Detaljplaner - Stockholms stad - Tillstånd och regler

Om du inte vet adress eller fastighetsnamn går även att hitta detaljplaner via karta.

Hitta detaljplan stockholm

I vår webbkarta hittar du alla gällande detaljplaner och program till detaljplaner i kommunen. Om planer och  Gällande detaljplaner.
Skat spanien 2021

Mer information om Energihamnen hittar du på Stockholms stads hemsida:  Följande detaljplaner har under 2020, 2019 och 2018 vunnit laga kraft i Sigtuna kommun, Stockholms län. Här hittar du våra gällande detaljplaner.

Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta att godkänna rapporten ”Utredning om båtpendling i Stockholm”.
Lantbruk jobb

Hitta detaljplan stockholm öppettider långtå
är du smartare än en paradise hotel deltagare
swedbank globalfond avanza
bygglov ängelholms kommun
diplomat pr

Detaljplaner - Stockholms stad - Tillstånd och regler

Detaljplanen anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. En detaljplan styr både bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen. Gällande detaljplaner. Sök. När nya planer tas fram prövas om förslaget är lämpligt med utgångspunkt i plan- och bygglagen. Allmänna och enskilda intressen vägs mot varandra samtidigt som planen ska ligga i linje med stadens långsiktiga mål för stadsbyggnad.

Småhusmark inom detaljplan på Blidö - Stockholm - 4,3 ha

Hitta ritningar samt andra handlingar i byggärenden och detaljplaner. Du kan söka ritningar i de flesta byggärenden genom vår e-tjänst. Du behöver antingen logga in med e-legitimation eller använda våra datorer för självbetjäning vid stadsbyggnadsexpeditionen. Samråd När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet. Det är kommunen som avgör om en detaljplan ska tas fram.

Den anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. Ansök om ändrad detaljplan Du som vill bygga eller ändra något som först kräver en ny, ändrad eller upphävd detaljplan behöver ansöka om att detaljplanen ska ändras. Du ansöker om ändrade eller upphävda områdesbestämmelser på samma sätt som du ansöker om planändring. Du kan ladda ner, skriva ut och beställa kartor, geodata och 3D-modeller över Stockholms stad. Underlag för situationsplan köper du enkelt i kartbutiken. Det är kommunen som avgör om en detaljplan ska tas fram.