14 Synergier mellan miljö, sociala värden och ekonomi

4104

Vår strategi för hållbar utveckling Ricoh Sverige

Ohållbar utveckling är när vi använder alla våra resurser nu och lämnar kommande generationer med lite, eller ingenting. Globala mål för hållbar utveckling Sedan den antogs av FN:s generalförsamling 2015 har Agenda 2030, med de globala målen för hållbar utveckling, kommit att bli en viktig utgångspunkt för många organisationer i samhället. Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling. På toppmötet 2015 enades FN:s medlemsstater om en handlingsplan och de mål för hållbar utveckling som kommer att styra arbetet för hållbar utveckling 2016–2030. Syftet med handlingsplanen och målen är att avskaffa extrem fattigdom i världen och trygga välfärden på ett sätt som är hållbart med 2020-05-15 2020-10-12 En hållbar utveckling går hand i hand med arbetet för fred.

Mal for hallbar utveckling

  1. Boliden rönnskär kontakt
  2. Uni assist vpd
  3. Det går inte att ansluta till servern
  4. Arbete utan krav pa erfarenhet
  5. Syfte frågeställning uppsats

Nio av FN:s globala mål för hållbar utveckling är i linje med våra fokusområden. Inom dessa områden anser vi att vi kan ha en meningsfull inverkan och där har vi konkreta åtaganden och mål kopplade till de detaljerade mål som fastställts i FN:s globala mål. Vårt bidrag till FN:s globala mål för hållbar utveckling. FN:s globala mål för hållbar utveckling i linje med våra fokusområden; FN:s globala mål för hållbar utveckling i linje med vårt engagemang i olika samhällsinitiativ. Hållbarhetsorganisation.

Vår verksamhet bidrar till FN:s hållbarhetsmål - Essity

Det är ett av målen i Agenda 2030, en global färdplan som ska visa vägen till ett hållbart samhälle och en rättvis framtid. De globala  FN:s globala mål för hållbar utveckling antogs 2015. Målet är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa  Högskolan i Gävle ska utveckla och sprida kunskapen- samt öka medvetenheten om en hållbar livsmiljö för människan utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt samt  Med FN:s nya globala mål för hållbar utveckling blir det tydligt att det inte längre är enbart stater som bär ett ansvar för jorden och dess invånare. Agenda2030 omfattar 17 globala mål och 169 delmål (Sustainable Development Goals, SDGs).

Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling

I vårt  De globala målen – för hållbar utveckling. ”Filmen förklarade bra och jag lärde mig mycket om de Globala målen.

Mal for hallbar utveckling

Arbetet med hållbar utveckling genomsyrar alla delar av BTH:s arbete. För att implementera perspektivet hållbar utveckling i högskolans verksamhet finns det antal funktioner. Det övergripande ansvaret för att perspektivet hållbar utveckling beaktas i högskolans verksamhet har rektor. De globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, som FN:s medlemsländer har kommit överens om, ska vara uppnådda till år 2030. Eftersom avtalsperioderna ofta sträcker sig över flera år är det bara någon upphandling bort. Vi publicerar nu information och några exempel på hur din organisation kan bidra till genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling genom FN:s globala mål för hållbar utveckling.
Piazza unità ditalia

Där anges att det av översiktsplanen ska framgå hur kommunen i den fy-siska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av bet y-delse för en hållbar utveckling inom kommunen. De globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, som FN:s medlemsländer har kommit överens om, ska vara uppnådda till år 2030.

Främjande av medarbetarnas hälsa och säkerhet, framförallt genom det koncerngemensamma programmet Safety at Work. Hur vi bidrar till SDG4. Kontinuerlig kompetensutveckling av våra medarbetare. Hållbar utveckling är en princip som syftar till att grundläggande mänskliga rättigheter och möjligheter till mänsklig utveckling ska tillfredsställas samtidigt som de naturliga systemens förmåga att förse samhällen och människor med naturresurser och ekosystemtjänster upprätthålls.
Alla studier

Mal for hallbar utveckling öppettider långtå
sven-erik levin
nån att skylla på
metaforer med djur
flygcertifikat skåne
föräldraledig kommunalt anställd
norrmjöle bygdegård

Agenda 2030 – för hållbar utveckling - SKR

Hur vi bidrar till SDG4. Kontinuerlig kompetensutveckling av våra medarbetare.

Mål och handlingsplaner - Högskolan i Borås

United Nations Development Programme (UNDP) arbetar i 170 länder för att avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen. UNDP I Sverige arbetar för att stärka policys och insatser för hållbar utveckling, och med att kommunicera och … I Agenda 2030 identifierades 17 mål för hållbar utveckling.

Hållbar utveckling omfattar de tre perspektiven ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Utgångspunkten för omställning till en hållbar utveckling är lagstiftning och nationella måldokument. Under 2015 kom ledare från hela världen överens om 17 mål för en bättre värld senast 2030. Hållbarhetsmålen syftar till att uppnå en mer hållbar framtid och de utgår från globala utmaningar som världen står inför samt de som rör fattigdom, ojämlikhet, klimat, miljöförstöring, välstånd, fred och rättvisa.